UKA vận chuyển đến 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Thời gian vận chuyển thông thường là trong 3 ngày làm việc (các đơn hàng ở thành phố Hồ Chí Minh), hoặc 5 – 7 ngày làm việc (với các đơn hàng tỉnh). Thời gian vận chuyển có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết và tình hình của đơn vị vận chuyển, không kể ngày lễ hay thứ 7 và chủ nhật.