Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 2 cách thức sau khi đặt hàng:

  • Thanh toán khi nhận hàng: thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng
  • Chuyển khoản khi đặt hàng:

Nếu Khách hàng muốn sử dụng hình thức chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản thanh toán cho đơn hàng vào tài khoản sau: 

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

PHAM THI HUE 

STK : 19036735492018

Nội dung chuyển khoản : Mã đơn hàng + SDT. Sẽ có nhân viên liên hệ lại Khách hàng để xác nhận đơn hàng.